Om oss

Nära Farstavikens vatten och ståtliga Farsta Slott hittar du bostadsrättsföreningen Slottsträdgården.
Den har 60 hushåll och delar området vid De la Gardies väg med 32 friköpta radhus, efter en
ombildning av bostadsfättsföreningen i oktober 2009.

Idag består föreningen av fem trevånings flerfamiljshus och två radhus.
Ombildningen innebär att gemensamma angelägenheter, som parkering, sophantering och snöröjning,
sköts av en nybildad samfällighetsförening – Slottsparken.

Slottsträdgårdens boende har nära tillgång till skogsmarker och vatten, men bor ändå bara 20 minuters
bussresa från Slussen. Man har också nära till Gustavsbergs centrums kulturutbud och till affärer i centrum,
vid Värmdö Marknad och i Mölnviks Köpcentrum.