Status balkongrenoveringen

Balkongrenoveringen fortgår enligt plan. På årsstämman informerade vi om tillvägagångssätt och tidplan.

Byggfirman kontrakterades för ett hus (nr 1) och den 16 juni genomfördes en slutbesiktning. Besiktningen utfördes av en oberoende besiktningsman och den gjordes för att avgöra om vi blev nöjda och ville gå vidare med den aktuella firman. Besiktningen fick godkänt resultat och nu jobbar vi vidare med att ta fram en tidplan för de återstående husen. Byggfirman förarbetar nu – dvs målar virket till nästa hus och efter semestern, i slutet på juli början av augusti, är det nr 11 som får nya balkonger. Därefter står resterande hus på tur.

Vi hoppas kunna gå ut med en preliminär tidplan i mitten av nästa vecka. Både styrelsen och byggfirman är angelägna om att genomföra renoveringen i så rask takt som möjligt utan att det påverkar kvalitén.