Preliminär tidplan för balkongrenoveringen

Nedan följer en preliminär tidplan för renoveringen av balkongerna. Tidplanen kan komma att justeras något beroende på oförutsedda händelser. Då justerar vi planen allt eftersom.

Så här går det till
Allt virke förbereds på annan plats och kommer färdigmålat. Byggfirman byter material på en balkongrad i taget. Balkongen behöver tömmas på möbler, blomlådor mm under de dagar bytet sker. Materialbytet på en balkongrad tar i regel bara några dagar. Byggfirman behöver inte gå in i lägenheten – allt görs utifrån. Råkar man vara bortrest under renoveringstiden och har svårt att tömma balkongen har byggfirman sagt att det löser sig ändå.
Information till medlemmarna sätts upp på insidan av ytterdörren till trapphuset när balkongrenoveringen närmar sig. Där kommer även en ritning av huset sättas upp där Håkan Johansson (från byggfirman) fyller i datum för när vilken balkongrad byts ut.

Hälsningar Styrelsen

TIDPLAN (Preliminär – ändringar kan förekomma)

Nr 11
v 27, 3-9 juli
v 33, 14-20 aug

Nr 3
v 33, 14-20 aug, Förberedelser (målning, sågning av virke mm) på annan plats
34, 21-27 aug
v 35, 28 aug – 3 sep
v 36, 4-10 sep

Nr 10
v 37, 11-17 sep, Förberedelser (målning, sågning av virke mm) på annan plats
v 38, 18-24 sep
v 39, 25 sep – 1 okt

Nr 21
v 40, 2-8 okt, Förberedelser (målning, sågning av virke mm) på annan plats
v 41, 9-15 okt (Trolig start den 11 oktober)
v 42, 16-22 okt