Extrastämma

Kallelse till extra föreningsstämma 2017

Datum, tid och plats: 25 september 2017 kl. 18:30 i föreningslokalen

Dagordning
1. Stämman öppnas.
2. Fråga om upprättande av förteckning över närvarande medlemmar. Val av ordförande för stämman.
3. Val av sekreterare för stämman.
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga om kallelse till stämman skett på behörigt sätt.
6. Styrelsen föreslår att stämman ger sitt godkännande att :
Försälja fastigheterna Gustavsberg 1:413, Gustavsberg 1:414 och Gustavsberg 1:145.
Styrelsen ges fullmakt att slutförhandla försäljningen och fastställa ett slutgiltigt friköpspris utifrån redovisade principer.
Styrelsen ges fullmakt att skriva och underteckna erforderliga köpehandlingar och andra nödvändiga handlingar för att genomföra affären.
7. Stämman röstar om det förslag på nya stadgar som presenterades och godkändes på den ordinarie stämman skall godkännas eller inte. Det krävs att förslaget godkänns på två stämmor för att det skall gälla.
8. Stämman avslutas.

Förslaget på de nya stadgarna samt friköpsförslaget finns här nedan.

Välkommen hälsar Styrelsen Brf Slottsträdgården

Delfriköp Slottsträdgården
Brf Slottsträdgården stadgar 2017