Besiktning av balkonger

Nu är tid bokad för slutbesiktning av balkongerna i nr 3,10,11 och 21. Besiktning kommer äga rum den 1 december med start kl 08:30.

Vi behöver tillgång till alla lägenheter vilket innebär att vi måste samla in nycklar eller veta om någon är hemma under dagen. Alla nycklar märkts med namn och hus och lämnas senast 29 november till kontaktpersonen för ditt hus. Lägenheterna på bottenplan kommer vi åt utifrån.

Nr 3: Kontaktperson Johanna Gagner, DLGV 21
Nr 10: Kontaktperson Patrik Bohlin, DLGV 10
Nr 11: Kontaktperson Rose Sargant, DLGV 11
Nr 21: Kontaktperson Carolina Bjerström, DLGV 21

Besiktningen går ganska fort – ca 5 min/lägenhet men det är oerhört viktigt att vi kommer in så vi slipper kalla hit besiktningsmannen fler gånger. Vi kommer besiktiga husen i följande ordning:

Nr 3,  kl 08:30 – 09:15
Nr 10,  kl 09:15 – 10:00
Nr 11, kl 10:00 – 10:45
Nr 21 kl 10:45 – 11:30

Alla tider är cirkatider – det kan gå fortare och det kan gå långsammare 🙂
Johanna Gagner från styrelsen kommer närvara under besiktningen tillsammans med representant från byggfirman samt en oberoende besiktningsman.
Hälsningar Styrelsen