Balkonger & Skötselområden

Regler för balkong och uteplats 

Föreningens hus är arkitektritade och har utformats med tanke på att platsen tidigare har tillhört Farsta Slotts trädgård med dess idylliska omgivningar som Engelska parken, slottet och Farstaviken. Därför är det viktigt att vi följer arkitektens intentioner vid val av markiser, balkongskydd och gårdarnas utformning.

Det är trevligt med välskötta och trivsamma balkonger, sätt gärna din egen prägel men var aktsam med husets fasad. Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongräcket. Det är inte tillåtet att skruva eller spika i fasaden. Om man vill göra någon ändring så måste man ansöka om tillstånd av styrelsen innan man gör åtgärden.

 

Markiser/Balkonginklädnad

Om du vill sätta upp en markis ska den passa till huset och du behöver godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse. Vi vill ha ett enhetligt område därför har styrelsen tillsammans med arkitekten tagit fram kulör och utformning på markiser i din förening. Styrelsen har beslutat att följa arkitektens val av markiser och balkonginklädnad. Om ni önskar välja ett annat markistyg än Sandatex så går det självklart bra, viktigt då att välja färgkoderna som överensstämmer med Sandatex. Färgkoderna kan ni se här nedan:

Röda husen:  Markisväv fabrikat Sandatex 15 färg benvit och 84 färg faluröd

Bruna husen: Markisväv ex fabrikat Sandatex 15 färg benvit och 926 färg brun 

Vita huset: Markisväv ex fabrikat Sandatex 15 färg benvit och 94/15 färg grå

NCS för Sandatex 15: NCS 1002-G

NCS för Sandatex 84: NCS 4050-Y90R

NCS för Sandatex 926: NCS 6005-Y20R

NCS för Sandatex 94/15: NCS 4502-Y

Anlita en behörig montör för montering av markiser. (ansök om tillstånd)

Kontakta styrelsen om ni vill se färgprover!

Företag som några medlemmar beställt markis och balkongskydd/inklädnad från är Dittsolskydd.se och Bosemarkis.se – som även vet vilka färger som gäller i vårt område. Om ni beställer från Dittsolskydd så informera att ni ringer från vår Brf Slottsträdgården, så får ni lite rabatt, info@dittsolskydd.se

Det är alltså inte tillåtet att sätta upp tyg i andra färger, plast eller annat material än ovan angivna runt er balkong!

Skötselområde/Uteplats

Boende på nedre botten har ett skötselområde som ska tas om hand och hållas snyggt. Det innebär att trimma buskar/häckar, rensa eventuella rabatter samt klippa gräsmattor. Skötselområdet är det område som angränsar till medlemmens lägenhet. Skötselområdet är inte att betrakta som en tomt – marken tillhör föreningen och boenden har endast nyttjanderätt. En boende som innehar nyttjanderätt till skötselområde/uteplats behöver föreningens skriftliga tillstånd för all form av tillbyggnad, ombyggnad och förändring. Om boende har tillbyggt, ombyggt eller förändrat uteplatsen utan skriftligt tillstånd kan styrelsen besluta om att boende blir skyldig att på egen bekostnad återställa skötselområdet/uteplatsen till ursprungsskick. Eventuella häckar ska hållas väl ansade. Maximal höjd 180 cm

För att få godkännande av styrelsen att genomföra en förändring av skötselområde/uteplats måste den boende teckna ett underhållsavtal med föreningen, där den boende förbinder sig att sköta underhåll av förändringen.

Vid försäljning av lägenhet med terrass och insynsskydd runt uteplats åligger det den nuvarande ägaren att överföra underhållsansvaret till köparen.