Samfälligheten

Slottsparkens samfällighetsförening

Slottsparkens samfällighetsförening består av 32 radhus samt BRF Slottsträdgården med ingående hus. Samfälligheten förvaltar gemensamma områden såsom parkeringslängor, cykelförråd, föreningslokal samt vägar och gemensamma vatten- och elanläggningar. Du når styrelsen på denna mail: styrelsen@slottsparkenssf.se


Ordförande:

Patrik Bohlin
De la Gardies väg 10

Sekreterare:
Bengt Rutisson
De la Gardies väg 45

Kassör:
Ewa Licznerski
De la Gardies väg 3

Suppleant:
Johanna Gagner
De la Gardies väg 21,

Maria Berglund
De la Gardies väg 26,

Farsta slottsviks samfällighet
Farsta Slottsvik är en samfällighet bestående av ett tiotal föreningar plus ett antal enskilda fastigheter. 
Samfällighetens styrelse – där samtliga föreningar har närvarorätt – har det övergripande ansvaret för områdets förvaltning, alltifrån vägar, grönområden och en mer än 300 år gammal engelsk park som unikt värde. Styrelsen har även ansvar för vägarnas elförsörjning och skötsel av TV- och bredbandsnätet.

Vill du hyra Oxstallet?

Oxstallet bokas via Samfällighetens webbplats
Här kan du läsa mer om samfälligheten och boka Oxstallet 
www.farstaslottsvik.nu