Styrelsen


Ordförande
Johanna Gagner
De la Gardies väg 21
E-post: styrelsen@slottstradgarden.nu

Kassör
Patrik Bohlin
De la Gardies väg 10
E-post: styrelsen@slottstradgarden.nu

Sekreterare
Mikael Tärnström
De la Gardies väg 21
E-post: styrelsen@slottstradgarden.nu

Ledamot
Katarina Flygare
De la Gardies väg 10
E-post: styrelsen@slottstradgarden.nu

Ledamot
Leyla Undin
De la Gardies väg 21
E-post: styrelsen@slottstradgarden.nu

Suppleant
Karl-Axel Kinell
De la Gardies väg 1
E-post: styrelsen@slottstradgarden.nu