Styrelsen


Ordförande

Johanna Gagner
De la Gardies väg 21
E-post: styrelsen@slottstradgarden.nu

Sekreterare
Patrik Bohlin
De la Gardies väg 10
E-post: styrelsen@slottstradgarden.nu

Kassör
Maria Penderud
De la Gardies väg 1
E-post: styrelsen@slottstradgarden.nu

Ledamot
Katarina Flygare
De la Gardies väg 10
E-post: styrelsen@slottstradgarden.nu

Ledamot
Leyla Undin
De la Gardies väg 21
E-post: styrelsen@slottstradgarden.nu

Suppleant
Alexandra Aristarhova
De la Gardies väg 3
E-post: styrelsen@slottstradgarden.nu