Trivsel

Trivseldagar
Två gånger per år träffas vi för enklare underhåll av våra gemensamma ytor och byggnader. Vi utser två helg förmiddagar och avslutar våra trivseldagar med lite fika.
Vid trivsel / städdagar ska vi alla vara med och göra en arbetsinsats, självklart efter egen förmåga. Föreningens ekonomi tillåter inte att vi köper alla tjänster som krävs för att hålla vår förening välskött och attraktiv. Vi måste hjälpas åt att hålla efter grusgångar, häckar och buskage samt rensa ogräs. Alla som bor på markplan har dessutom egna ansvarsområden som ska hållas efter. Föreningen har beslutat att maximal häckhöjd hålls till 180 cm. Batteridrivna häckklippare finns att låna av föreningen.

I alla flerfamiljshus cykelförråd finns trädgårdsverktyg som får användas av alla medlemmar. I husen finns listor på vad som behövs göras på innergårdar och gemensamma ytor. Alla egna initiativ utöver trivsel dagarna är mycket uppskattade.

Störande beteende
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphus, hiss och garage. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen.

Om du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel.

Styrelsen rekommenderar att tvättmaskiner och torktumlare inte bör köras mellan kl 22 – 6 alla dagar i veckan, då ljud från dessa maskiner kan störa dina grannars nattsömn.

Skräp
Hjälp till att hålla våra trapphus, grönområde och parkering rent från skräp och släng inte fimpar, snus och skräp på marken. Ställ inga sopor i trapphus då detta snabbt sprider en odör genom hela trapphuset.

Husdjur
Vi är många som uppskattar sällskap av husdjur. Vad som är viktigt för vår gemensamma trivsel är att tänka på att alla kanske inte uppskattar husdjur lika mycket. Det är därför viktigt att vi alla tar hänsyn till varandra och att då hundägare håller hundarna kopplade i området samt självklart plockar upp efter sin hund.
Om ni har katt se till att de har halsband så de går att identifiera och att ni har en kattlåda inomhus. De är lite svårare att tygla men det uppskattas om vi slipper kattavföring i våra rabatter. Viktigt! Kattägare får inte spola ner kattsand i toaletten! Avloppen täpps igen.

Grannsamverkan
Det är bra om du informerar dina grannar om du kommer att vara bortrest en längre period och ser till att din brevlåda töms, de kan förhindra inbrott. 

Informera dina grannar med en info lapp på anslagstavlan på ytterdörren vid brevlådorna, om du ska göra en större renovering som kommer att höras i huset.