Värme, vatten & ventilation

Drift / Värme
Alla lägenheter i föreningen har vattenburen golvvärme som styrs av bergvärme och värmepannor. En värmepanna per flerfamiljshus och en per radhus. Sedan 1997 när husen byggdes har alla pannor bytts ut till nya.  Under 2020/2021 har alla lägenheter fått nya termostater till varje rum i lgh, så boende själv kan justera sin golvvärme så den kan anpassas till just ditt värmebehov. Denna justering är gjord för att vi i framtiden ska kunna spara på våra värmekostnader pga att värmen i husen tidigare varit ojämn.

Vatten
Vatten ingår i avgiften. Sparar vi på vattnet så sparar vi på föreningens utgifter ex duscha hellre än bada, låt inte vattnet stå och droppa osv.

Ventilation
Flerfamiljshusen är utrustade med frånluftsventilation via fläktar på taket. Luften sugs ut via frånluftsdon i badrum och från spiskåpan. Systemet med frånluftsfläktar gör att endast spiskåpor med spjäll får användas. Spiskåpor med inbyggd fläkt får absolut inte monteras, eftersom en sådan trycker in stekos i de lägenheter som är anslutna till samma frånluftsfläkt. Spisfläkt med kolfilter får användas, men får då inte anslutas till husets ventilationssystem.

Frånluftsdonet i badrummet och fettfiltret i spiskåpan behöver rengöras regelbundet, liksom luftintagen i väggarna.