Ombyggnad av lägenhet

Om du vill göra en större förändring i lägenheten som att till exempel ta bort eller sätta upp en vägg, bygga om badrum eller kök osv kontaktas styrelsen för godkännande.

Då vi har vattenburen golvvärme i våra flerfamiljshus får ingenting skruvas, spikas eller på annat sätt fästas i golven som kan innebära skada på värmeslingorna.

För väggändringar ska konstruktions föreskrifter utfärdade av JM tillämpas. Det är viktigt att det finns ett styrelsebeslut innan byggnationen.