Vicevärden

Vicevärd
Föreningen har ingen anställd vicevärd utan vi måste tillsammans hjälpas åt att ta hand om vårt område. Vi köper in en del tjänster t.ex. gräsklippning och snöskottning.

Behöver du hjälp med något – kontakta styrelsen:
e-post: styrelsen@slottstradgarden.nu

 

• Får du problem med värme, vatten eller ventilation som du inte kan fixa själv, kontakta styrelsen så hjälper de dig med var du kan vända dig.

• Föreningen har ansvar för underhåll och skötsel av vår gemensamma mark, våra gator och gångvägar, byggnadernas fasader och tak, ledningar för vatten, avlopp, värme och el, för trapphus, balkonger och balkongräcken, fönsterkarmar samt för värmepumpar.

• Medlemmen har ansvar för allt inuti lägenheterna (utom värmepumparna i radhusen), inklusive glasrutor i fönster och dörrar. Medlemmen har också ansvar för skötsel av tomtmark som hör till den egna lägenheten, inklusive häckar runt tomterna. Underhåll av altaner, trädäck och andra konstruktioner på den egna tomten sköts också av medlemmen.

• Medlemmar i radhus har ansvar för snöskottning på trottoaren framför radhuset.
Medlemmar ansvarar själva för servicearbeten inomhus såsom t ex byte av packningar i kranar, reparation av maskiner och rensning av avlopp.

• Ansvarsfördelningen mellan brf och den enskilde medlemmen finns detaljerat beskriven i stadgarna. Du hittar dem under fliken Dokument.

• Enligt bostadsrättslagen och stadgarna har föreningen rätt att komma in i lägenheterna då det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

• Föreningen har inga extranycklar till postboxar i flerfamiljshus. Förkommer en nyckel måste medlemmen själv bekosta nytt lås och nya nycklar till boxen.