Sophantering

 

Våra hushållssopor kastas i vår egen sopstation. Det är viktigt att soporna är väl förpackade och att vi lägger de i sopkärlen så att locken går att stänga ordentligt

I vårt område så sorterar vi matavfall, det finns kärl för matavfall vid vår sopstation. Nästan 40% av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om matresterna istället sorteras ut kan de omvandlas till biogas och biogödsel.

Återvinningsbara förpackningar av papper, plast, tidningar, kläder och glas lämnas på återvinningscentralen nedanför vår föreningsgård Oxstallet. Vi uppmuntrar att du sopsorterar eftersom detta i det långa loppet ger lägre sophämtningskostnader för föreningen samt en hållbar utveckling för miljön och klimatet. 

Grovsopor som t ex trädgårdsavfall, julgranar, möbler, kemiska eller elektriska produkter fraktas av dig själv till återvinningscentralen i Gustavsberg, Ekobacken ÅVC, Leveransvägen 29 i Gustavsberg. (Bakom Coop Värmdö marknad).

 För information om öppettider med mera se www.varmdo.se eller ring 08-570 134 00.

Om du har en mindre trädgårdskompost på tomten/gården: Tänk på att inte ha den nära dina grannar, då komposter kan dra till sig olika skadedjur som sniglar och flugor samt att det kan lukta.