Avfall

 

I vårt område satsar vi på att minska mängden osorterade sopor. Det är bra för miljön och för vår förenings ekonomi.

Förpackningar, batterier och tidningar ska lämnas på återvinningsstationen. Grovsopor och miljöfarligt avfall ska lämnas till kommunens återvinningscentralerÖvrigt hushållsavfall får läggas i sopkärlen. Det ska vara väl förpackat och läggas så att locken till sopkärlen går igen.

Det är tillåtet att ställa ut saker som man vill skänka bort på golvet i sophuset. Om ingen har tagit hand om sakerna efter tre dagar är du skyldig att ta tillbaks  dem. Vill du skänka bort elektriska eller elektroniska produkter sätter du upp en lapp på anslagstavlan, men behåller produkterna hemma..

Trädgårdsavfall som gräs, ris och blomrester bör man kompostera på den egna tomten. Den som inte vill kompostera får själv ombesörja att trädgårdsavfall fraktas till kommunens återvinningscentraler. Varken jord eller trädgårdsavfall får dumpas i naturparkerna runt vårt område.

Vår förening har ansvar för att sköta dessa områden så att natur- och kulturvärden bevaras. De gemensamma trädgårdskomposterna har en osäker framtid. De är för få för att täcka allas behov och skötseln är inte organiserad. Räkna inte med dem för din kompostering av trädgårdsavfall.