Felanmälan

Behöver du hjälp med något – kontakta styrelsen:
e-post: styrelsen@slottstradgarden.nu

Vid akut skada:

  1. Åtgärda det akuta skedet (t.ex stäng av vattnet, slå av elen, torka upp vattnet). Behöver du komma in i pannrum eller elcentral – kontakta styrelsen.
  2. Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag samt meddela även styrelsen vad som hänt.
  3. Anlita fackmannamässig hjälp. 

OBS! Passa på att se över ditt eget brandskydd i lägenheten, såsom brandfilt, brandvarnare och brandsläckare.